3

«

»

Sau 02

TEKĖJO SAULELĖ

Tekėjo saulelė pro debesėlį,
Vai taai, vai taai, pro debesėlį,
Vai, tai-tai, vai, tai-tai,
Pro debesėlį.

Ganėsi žirgeliai po pūdymėlį….

Jaunoji mergelė linelius rovė…

Jaunajam berneliui pasidabojo…

Padėk Diev, mergele, linelius rauti…

Tai dėkui, berneli, kur jodinėji…

Pas tavo tėvelį valgiau ir gėriau….

Jau tave tėveliai man pažadėjo…

Ką valgei, ką gėrei, reiks užmokėti…

Aš jauna mergelė dar netekėsiu…