3

«

»

Rgp 29

TENAI UŽ ŠILO

Tenai už šilo leidos saulė,
Dainavo broliai ardami,
Dainavo tėviškės artojai,
Juodą arimą ardami.

Stovėjai, mama, tu prie vartų,
Sakei, kad vakaras gražus,
Ir per naktis tu nemiegojai,
Ant rankų supdama mane.

Išmokei, mama, melst į dangų,
Mokei mylėt tėvų namus,
Dažnai pasekdavai legendą
Apie paskendusius dvarus.

Oi, dabar ilgu gimtam sodžiuj,
Gaila išklydusių vaikų,
Ir vakarais per daug nuobodu
Be linksmo juoko, be dainų.

Tikėki, mama, aš sugrįšiu,
Sugrįšiu tavęs išbučiuot,
Kaip gera pas tave, mamyte,
Gera pabūt, pasisvečiuot.
Lietuviu liaudies daina