3

«

»

Spa 17

TĖVYNE DAINŲ IR ARTOJŲ

Tėvyne dainų ir artojų,
Už ką tu mus šitaip baudi?
Į kokį džiaugsmingą rytojų
Per skausmą ir kraują vedi?

Iš kur šitas pyktis ir kerštas,
Tas melas vardan Lietuvos,
Kieno tas alsavimas karštas
Virš vaikiškos mano galvos?

Priedainis:

Tėvyne, tu mano tėvyne,
Su kuo ir prieš ką tu eini?
Kodėl tu draskai man krūtinę
Ir ko tu taip ieškai many?

Negrįžę, nutolę, išėję,
Gyvi, negyvi – nepareis.
Retėja mūs girios, retėja
Ir gęsta namų žiburiai.

Į gyvą padangę pakilti
Leisk mūsų širdims ir akims.
Palaiminki duoną ir viltį,
Iš lūpų kalbos neatimk.

Pried.
J. MARCINKEVIČIAUS žodž. G. TUTKAUS muz.