3

«

»

Rgs 07

TOLUMOJE LAUŽO LIEPSNOS

Tolumoje laužo liepsnos
Susilieja žvaigždėtam danguj,
Sidabrinėj mėnesienoj
Girdis taboro tylūs garsai.

Priedainis:

Tau dainą
Naktis tylioji atkartos,
O ryto saulė
Pakils, kai taboras miegos.
Švelni gitara
Lydės kelionėse tave
Ir dainą gerą
Tau dovanos, kai tu viena.

Savo tyrą karštą meilę
Patikėsiu gitarai švelniai.
Pilnas jausmo žvilgsnis tavo
Pasakys, kas netarta dainoj.

Pried.
Čigonų repertuaras