3

«

»

Spa 05

TYKUS VAKARS BE VĖJO

Tykus vakars be vėjo, be vėjo.
Lakštingėlė čiulbėjo, čiulbėjo.

Po beržyną vaikščiojau, vaikščiojau,
Bėro žirgo ieškojau, ieškojau.

Bėro žirgo neradau, neradau,
Tik mergelę sutikau, sutikau.

Mergužėlė daržely, daržely,
Žalias rūtas ravėjo, ravėjo.

– Labas vakars mergele, mergele,
Ar nematei žirgelio, žirgelio?

– Matyt mačiau žirgelį, žirgelį
Savo tėvo dvarely, dvarely.

– Sakyk tiesą, mergele, mergele,
Ką padarė žirgelis, žirgelis?

– Žalią rūtą numynė, numynė,
Lelijėlę nukando, nukando.

– Oi, mergele, mergele, mergele,
Kiek kainuoja rūtelė, rūtelė?

– Rūta mėta – du šimtai, du šimtai,
Lelijėlė – tu patsai, tu patsai.

Dėk pinigus ant stalo, ant stalo,
Vesk žirgelį iš dvaro, iš dvaro.
Lietuvių liaudies daina