3

«

»

Rgp 13

UGNELĖ GĘSTA

Gęsta baltos liepsnelių lelijos,
Laiškuose gęsta meilė mana,
O širdy pasilieka žarijos,
Ir kažkur pasismaugia daina.

Bet ne kartą sudaužo man viltį…
Gal ne kartą man širdį apvogs…
Pripratau aš ir klupti, ir kilti,
Ir gyvenimas mielas man toks.

Gervės Grįžulo Ratuos vėl grįžta.
Vėl žiedai snieguolėlėm skraidys.
Tegu verkia, iš sielvarto plyšta –
Tam ir duota dainoriui širdis.
Paulius Širvys