3

«

»

Geg 05

VAKARAS

Vakaras, nereikia nieko
Tik sėdėti ir žiūrėt
Kaip ta saulė mus palieka
Ir lig vakaras žerėt

Ir matyt, kaip upėj gluosnis
Atsispindi ir lanka
Ir kai žemę ima glostyt
Vakaro ranka

Ir matyt ties galva skrendant
Nepažystamus paukščius
Ir matyt į naktį brendant
Kažką murmančius medžius

Taip sėdėti ir žiūrėti
Be jokios jokios minties
Ir jau nieko nenorėti
Nieko, net mirties
Olegas Ditkovskis