3

«

»

Spa 26

Valdybos žodis

Visų pirma, jaučiame dėkingumą už pasitikėjimą. Žinoma, jaučiame ir pareigą prisistatyti, kad žinotumėte, kam gi patikėjote kreipti „Nemuno“ vagą ateinančiaisiais metais .

Kaip vienu žodžiu galėtumėme apibūdinti save – naująją 2010-2011 m. valdybą? Ogi JUNGIANTI . Ir ne tik todėl, kad mūsų veiklos laikotarpis apjungia dvejus metus… Valdyboje vieniu tampa visi žanrai: šį kartą turime septynis šokėjų, šešis choro, du kapelos ir du orkestro atstovus. Skirtingos kartos? Ši valdyba – tai puikus kartų dermės pavyzdys, sujungiantis veteranų, jau gerokai į „Nemuną“ įbridusių ir dar tik paraitotom kelnėm besirengiančių bristi nemuniečių interesus. Tikimės, kad skirtingą amžių ir patirtį turinčių valdybos narių nuomonės ir pasiūlymai padės priimti pačius teisingiausius sprendimus.

Mes, „Nemuno“ valdyba 2010-2011 m., sieksime, kad apie „Nemuną“ sužinotų dar daugiau žmonių, kad bendraudami su kitais kolektyvais ir organizacijomis taptume dar didesne studentiško gyvenimo dalimi. Jungdami tradicijas ir naujas idėjas bandysime kurti bendrą gėrį. Neišsenkančius savo kūrybinius išteklius sekinsime kruopščiai ieškodami naujųjų „Nemuno“ intakų, dar nepaliestus laukus ir pievas stengsimės išvagoti dailiomis „Nemuno“ kilpomis, be abejo, ieškosime ir kur išsilieti.

Ko norėtumėme paprašyti arba už ką atsiprašyti? Esame įsitikinę, jog KIEKVIENAS nemunietis turi idėjų, noro ir gebėjimų daryti daug ir gerai, tad drauge kurkime sau šventes, padėkime vieni kitiems, nebijokime sakyti tai, kas blogai, nepamirškime vieni kitų pagirti ir nesmerkime valdybos dėl klaidų (už kurias iš anksto ir norime atsiprašyti )

Būkime vieningu kolektyvu, koncertuojančiu, dirbančiu ir švenčiančiu drauge!

Pam pa bra ram!

Autorius: „Nemuno“ valdyba 2010-2011 m.