3

«

»

Rgp 13

VASAROS NAKTĮ

Gyvenime būna labai šviesios naktys:
Lig ryto siūbuoja naktelės žiedai.
Naktelės žiedai dangaus pakraščiais,
Skiauterių baltų pilna siūbavimo.

Priedainis:

Kada gi paliausi, širdele manoji,
Siūbuot, siūbuoti naktelės žiedais,
Siūbuoti naktelės žiedais,
Naktelės žiedais?

Pjaučiau, pripjaučiau žiedų baltųjų,
Kuomet pasiilgsiu skaistaus šviesumo.
Šviesiu, šviesuosiu savo širdele,
Naktiniu žiedu palei tavo kojas.

Pried.
TELEBIMBAM atl. S. GEDOS žodž.