3

«

»

Lap 07

Verta pasidomėti, žinoti ir didžiuotis

 

Apie Lietuvių Draugijos „Nemunas“ Argentinoje veiklą

 

Lietuvių savišalpos ir kultūros draugija “Nemunas”  yra seniausia lietuvių institucija Pietų Amerikoje, įkurta 1909 m. ir pirmaujantys tarp kitų tautų Berisso mieste. Lietuvių Draugijos „Nemunas“ patalpose kiekvieną savaitę vyksta lietuvių kalbos kursai, kuriuos veda buvę Vasario 16- osios gimnazijos (Vokietija) mokiniai ir buvę Vilniaus Universiteto studentai. Šie mokiniai ir studentai gavo stipendiją, todėl galėjo išmokti lietuvių kalbą, tradicijas ir papročius. Kiekvieną savaitę vyksta lietuvių tautinių šokių ansamblių repeticijos: Vaikų šokių ansamblio „Skaidra”, jaunimo šokių ansamblio „Nemunas”, senjorų šokių ansamblio „Griaustinis” bei veteranų šokių ansamblio „Pipiras”.   Iš viso dalyvauja  apie 90 šokėjų. Taip pat  švenčiame Vasario 16- osios ir Kovo 11- osios minėjimus ir kitas lietuviams svarbias šventes prie mūsų lietuviško paminklo „Rūpintojėlis”.

 

 

XXXV-oji Provincijų Imigrantų Šventė Berisso mieste (Argentina)

 

Šių metų rugsėjo  ir spalio mėnesių savaitgaliais Berisso mieste vyko „Imigrantų šventės”. Į  šventes  susirinko daugiau nei 70 tūkstančių žmonių iš visos Argentinos.  Lietuvių Draugija „Nemunas” surengė didelę parodą  kurioje  pristatė Lietuvos kultūrą, tradicijas, patiekalus. Berisse veikia didelė lietuvių bendruomenė. Iki I-ojo pasaulinio karo čia buvo viena didžiausių Argentinos lietuvių kolonijų į kurią atvyko apie 3000 lietuvių. Reikia pabrėžti, kad Berisso miestas yra oficialiai pripažintas ir paskelbtas Buenos Aires provincijos „Imigrantų sostine”. Lietuviu Draugija „Nemunas” yra „Imigrantų sąjungos organizacijos” narė ir jau 35-tus metus kiekvienais metais organizuoja „Imigrantų Šventę”. Dabar šią organizaciją sudaro dvidešimt imigrantų bendruomenių.

 

Šventės metu koncertavo lietuvių vaikų šokių grupė „Skaidra”, lietuvių jaunimo šokėjų grupė „Nemunas”, kurie labai gražiai sušoko penkiems tūkstančiams žiūrovų. Lietuvių jaunimo tautinių šokių ansamblis „Nemunas”scenoje koncertavo kartu su ansambliu „Ąžuolynas” iš Urugvajaus lietuvių kultūros draugijos. Draugija „Nemunas” specialiai pakvietė „Ąžuolyną” koncertuoti kartu visą valandą tūkstančiams žiūrovų, kurie plojo nesustodami, kol scenoje vienu metu sukosi šešiolika ansambliečių porų. Taip pat Dainų ir šokių ansamblį „Ąžuolynas”, spalio 7 dieną koncertavusį Berisso mieste, miesto Savivaldybės meras paskelbė kaip „Municipalinį paveldą”, o visiems ansamblio dalyviams buvo suteikti  „Garbės svečio“ vardai.

 

Lietuvių Draugija „Nemunas“ šventės metu pristatė  lietuviškus patiekalus, tokius kaip kugelis, kepta kiauliena su kopūstais ir krienais, kepta kiauliena su grybų padažu. Patiekalus mielai pirko šventės dalyviai ir svečiai, visiems labai patiko. Taip pat buvo pristatomas ir pardavinėjamas alus „Kaunas”, kurį gamina lietuvių emigrantų anūkas iš Mar del Platos miesto. Šis alus irgi labai patiko svečiams, nes pasirodė labai skanus. Kitais metais, tas pats žmogus, numato gaminti „Baltic Porter” stiliaus alų.

 

Paskutinę šventės dieną vyko paradas, kuriame dalyvavo daugiau nei devyniasdešimt  bendruomenės narių, visi buvo pasipuošę tautiniais rūbais. Jie žygiavo pagrindiniu Berisso miesto prospektu Avenida Montevideo šokdami pagal lietuvišką muziką. Mūsų bendruomenę šventėje atstovavo lietuvių vaikų bendruomenės karalienė  Lourdes Contrera Chizas Guntulis (Cižaitė Guntūlytė) ir Buenos Aires Provincijos lietuvių kolonijos karalienė Agustina Lilia Kavaliūnas (Kavaliūnaitė), o šventės teisėjų komisija  iš visų XXXV-osios Provincijų Imigrantų Šventės dalyvių išrinko šventės karalienę – šis titulas atiteko Lenkijos atstovei.

 

Per šventę buvo pavaizduojama kaip imigrantai į Argentiną atplaukė laivu: „Imigrantų reprezentacija išlipimas iš laivo” – šioje  ceremonijoje dalyvavo lietuvių bendruomenės nariai apsirengę to laikmečio rūbais. Taip pat, tarp kitų socialinių, kultūrinių renginių vyko maratonas, kuriame dalyvavo Lietuvių Draugijos „Nemunas” narys, sportininkas Roberto Zutas. Vyko futbolo turnyras, kuriame dalyvavo ir lietuvių komanda, kurios aprangos spalvos – žalia ir geltona. Šį renginį organizavo „Imigrantų Sąjungos organizacija” kartu su Lietuvių Draugija „Nemunas”, renginyje dalyvavo dešimt imigrantų bendruomenių – iš viso 130 žaidėjų.

Taip pat šventę Berisso mieste aplankė Argentinos televizijos, kurios kalbino su lietuvių bendruomenės nariais:

Argentinos Televizijos programa Argentinos virėjai”

http://www.youtube.com/watch?v=PLWezjPs9PI&feature=share

Argentinos televizijos laida Gyvenu Argentinoje”

http://www.youtube.com/watch?v=o_4XHAOrIxs

http://www.youtube.com/watch?v=dvDhZ4QVees

 

 

Autorius: