3

«

»

Spa 12

YRA LAIMĖ ŠIAM PASAULY

Yra laimė šiam pasauly,
Tik negaliu jos surast,
Yr mergelė, kurią myliu,
Tik negaliu apsivest.

Eičiau, eičiau tais keleliais,
Kur vaikščiojo mylima,
Ar nepamatys mergelės,
Kur mylėjau paslapčia.

Nepriėjau aš prie laimės,
Tik į mišką vis giliau,
Miške tekėjo upelis,
Laivas plaukia vis arčiau.

Pučia vėjas, neša laivą,
Neša laivą vis smarkiau,
Eikš, mergele, aš priglausiu
Nuo pasaulio neramaus.
Lietuvių liaudies daina