3

«

»

Rgp 29

ŽYGIO DAINA

Karo metus mes, draugai, prisiminkim,
Karžygius mūsų, jų žygius šaunius,
Pergales mūsų ir žygius šauniuosius,
Ir mielą draugą kartu.

Priedainis:

Skausmas nurimsta, džiaugsmas nurimsta,
Vien tik draugystė per amžius gyva.
Žygio draugai niekada neapgauna
Ir neišduos niekada.

Daugel kovų mes praėjome drąsiai,
Daugel atakų praėjom kartu.
Žmonai, mergelei laiškus rašinėjom,
Rūkėm taboką kartu.

Pried.

Lai mūs galva sidabru nusidažo,
Smilkiniai mūsų pabalę visai,
Bet mūs širdyje jaunystė rusena,
Nes mūs draugystė tvirta.

Pried.
vyresniosios kartos ansambliečių tradicinė